2018 yılı, BURÇELİK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Mesajı

2018 yılı, BURÇELİK A.Ş. tarihinde, yarım asırlık bir dönemin başarı ile tamamlanıp ikinci 50 yıl periyoduna girilmesini temsil etmektedir. Bir işletmenin devamlı gelişip büyüyerek bu günlere gelmesi ve ülkemizin sanayileşme tarihinde önemli bir yer tutması, tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın fedakar davranışları sonucunda gerçekleşmiştir.

Ülkemizde yarım asırlık sanayı tesisleri, özellikle Bursa bölgesi içindeki tesislerin sayısı son derece az olup 1968 yılından bugünlere gelenler ancak çeşitli engeller, krizler ve zorluklar içinde önemli çabalar harcayıp büyük fedakarlılıklarla büyüyerek ayakta kalmışlardır.

BURÇELİK A.Ş. nin .kuruluşundan gelen farkındalığı, her zaman bilgiye ve deneyime önem veren ve o zamana göre iyi eğitimli, bilgili ve genç bir kadro ile kuruluşunu yaparak sanayi üretimine bilinçli olarak atılmasıdır.

BURÇELİK A:Ş: nin kuruluş vizyonu sonucunda yapılan işler her zaman Türkiye’de ilk kez yapılan üretimler olmuştur. Şimdi ise planlı bir kaynak tahsisi ile ArGe kadro ve olanaklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Güncel vizyonumuz, Endüstri 4.0 prensipleri içinde hizmet verdiğimiz sektörlere ekonomik, güçlü, buna karşılık enerj tasarrufu sağlayan , çevre dostu ürünler ve yöntemlerin tasarlanmasını ve üretilmesini içermektedir.

Bu vizyonumuz içinde, altyapımızı modernize etmek, dijital platformumuzu genişletmek, eğitim programlarını güçlendirmek güncel gelişim planlarımız kapsamındadır.

Bu çerçeve içerisinde gelişmiş ürün ve yöntem tasarımları ile döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katkı yapmayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca BURÇELİK A.Ş. nin çoğunluk hisselerine sahip olan Kömürcüoğlu A.Ş içindeki küçük ortakların hisselerini devralarak Kömürcüoğlu A.Ş. nin tamamına sahip olan ve Şirketimizin yönetim kurulunda murahhas üye ve yönetim kurulu üyesi olarak görevde bulunan Sn. Canan Zihnioğlu ve Sn. Renan Kömürcüoğlu’da ana şirket Kömürcüoğlu A.Ş.’nin tam destegini sağlayıp BURÇELİK hedeflerinin yükseltilmesi yönünde olumlu bir ortam oluşturulacaklardır.

BURÇELİK A.Ş’ nin kuruluşuna ön ayak olan Sn. Şevket Kömürcüoğlu’nu her zaman olduğu gibi 50. Yılımızda da sevgi ve saygı ile anmaktayız. Kuruluş yıllarının öncü kadrosuna olan şükran borcumuzuda her zaman hatırlamaktayız.

Müşterilerimizin, ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve içinde yaşadığımız toplumun takdirlerini de kazanarak, yaptığımız projeleri ve ürünleri en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere şirket yönetimi olarak çalışanlarımızdan ve ortaklarımızdan herzamanki tam desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz.

Saygılarımla,
Ragıp Serdaroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı