Kalite Politikası

 

  • Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edip, belgelendirmek  ve  sürekli iyileştirmek,
  • En üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde kalite hedeflerimizi belirleyip bu hedeflere ulaşmak için takım ruhu içerisinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Tüm çalışanların memnuniyetini gözeterek süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak şekilde kalite bilinciyle eğitmek ve yetkinliklerini geliştirmek,
  • Müşterileri odaklı çalışarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı ve örnek bir işletme olmak,
  • Sürekli iyileştirme ile artan kalite ve verimlilik sayesinde, sonradan da oluşabilecek en düşük hatayı hedef alarak en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Firma bilinirliğini arttırarak ve ürün portföyümüzü genişleterek, potansiyel müşteri ve hedef sektör havuzunu geliştirmek,
  • Daha rekabetçi hizmetler sunarak, uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sektörümüzde etkinliğimizi arttırmak,
  • Tüm faaliyetlerimizi çevre ve isg öncelikli, yaratıcı çözümler üreterek sektörümüzde öncü ve örnek olmayı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

YÖNETİM KURULU