Telif Hakları

Site Kullanım Şartları ve Yasal Bilgiler

Sayın Kullanıcı,BURÇELİK Web Site’sine hoşgeldiniz

İlginiz için teşekkür ederiz;

Aşağıda BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM A.Ş.’nin, bu web sitesini ziyaretiniz sırasında siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yasal hükümleri düzenlemektedir.

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. www.burcelik.com.tr. sitesinin tüm hakları Bursa Çelik Döküm A.Ş.’ye aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.burcelik.com.tr” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu kurallara uygun davranmamış olmanızdan doğabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden veya taleplerinizden BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.’nin ve/veya BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.’ye ait “www.burcelik.com.tr” Web Sitesi’nin (Bundan sonra “Web Sitesi” diye adlandırılacaktır), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriği hazırlayanların, BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. çalışanlarının, BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. tarafından bu Web sitesi için yetkilendirilen diğer kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığını bila itiraz kabul ve beyan etmiş bulunuyorsunuz.

Şöyleki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, web sitesi içindeki veya dışındaki yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntüler ile BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. logosunun, ana sayfası yada alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.’nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.’nin , işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahip olduğu açıkça belirtilmektedir.

Web sitemizde en doğru bilgilerin bulunması yönünde her türlü çaba tarafımızca gösterilecektir.

Kullanıcı Website dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, yazılımların html kodu ve diğer kodlar vs. ile , tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, BURÇELİK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

ANCAK, VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU, EKSİKSİZ, GÜNCEL, BÜTÜNLÜKLÜ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLDUĞUNA DAİR TARAFIMIZCA HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA TAAHHÜTTE BULUNULMAMAKTADIR. BU WEB SİTESİNİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINA BAĞLI OLARAK UĞRANILABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, SONUCA BAĞLI, CEZAİ VE DİĞER ZARARLAR İLE İLGİLİ OLARAK, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA GELİR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, PROGRAMLARIN VEYA BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMLERİNİZDE YA DA DİĞER ŞEKİLLERDE KAYITLI TUTULAN DİĞER VERİLERİN KAYBI DA BUNA DAHİL OLMAK ÜZERE, TARAFIMIZCA HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLULUK KABUL EDİLMEYECEĞİNİ PEŞİNEN KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMEKTESİNİZ.

www.burçelik.com.tr, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde www.burçelik.com.tr’nin hiçbir kontrolü olmadığı için, www.burçelik.com.tr’nin linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca www.burçelik.com.tr’nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, grafik ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir.

Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum, grafikler ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.’nin hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığı işbu Web Sitesine giren kişi ve kuruluşlar tarafından peşinen kabul edililir.

Web Sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle birlikte bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia yada talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.’e ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun olarak Bursa ve/veya Istanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. tarafından beyan edilir ve işbu Web Sitesi’ne giren kişi ve kuruluşlar tarafından bila itiraz kabul, beyan ve taahhüt edilir.

Finansal Bilgilere İlişkin Ek Kullanım Şartları:

Web Sitesi’nde bulunan finansal bölümler (“Finansal Bölümler”) için, ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.

Finansal Bölümler’de sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi, şekil, sayısal bilgi, yorum ve benzeri içerik (hepsi bir arada bundan sonra “İçerik” olarak adlandırılır) yalnızca bilgi amaçlıdır.

Kullanıcıların, Web Sitesi’nde yer alan İçerik’e dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. ve tüm İçerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları BİST’e ait olup bu veriler Kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde tekrar yayınlanamaz.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.’in hiç bir şekilde sorumlu olmadığı peşinen ve bila itiraz kabul edilir.

Bu Web Sitesindeki bilgiler, BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle dahi kullanılamaz ve hiçbir format altında başka bir bilgisayar sistemine aktarılamaz.

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla logolar, ticari markalar, ticari adlar, metin, görüntü, grafik, ses, animasyon ve video dosyaları ve bunların web sitesinde düzenlenme biçimleri de dahil olmak üzere bu web sitesinin içeriği, tarafımızın veya bir ya da daha fazla BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. kuruluşunun veya üçüncü kişilerin mülkiyeti altındadır ve fikri mülkiyet korumasına tabidir. Web sitesinin içeriği, yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez veya başka web sitelerine ya da belgelere eklenemez. Telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve patent hakları da dahil olmak üzere web sitesinde bulunan tüm her türlü fikri mülkiyet hakkı saklıdır ve hak sahibinden yazılı izin alınmadan kullanılması kesinlikle yasaktır. Web sitesinde bulunan hiçbir şey, tarafımıza veya başka bir BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. kuruluşu ya da üçüncü bir kişiye ait fikri mülkiyet haklarının sarih veya zımni olarak devredildiği veya kullanım haklarının verildiği şeklinde yorumlanamaz.

Bilgi edinme Gizliliğine İlişkin Ek Kullanım Şartları:

IP Adresleri, Internet Tarayıcılar, İşletim Sistemleri, Ana Alan Adları: Web sitemize erişim sağladığınızda, bilgisayarınızın IP adresi bilgisi tarafımızca alınabilir. IP adresi kişisel olarak sizi tanımlamaz, ancak Internet servis sağlayıcınızı tanımlar. Tarafımızca alınabilecek diğer kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgiler arasında kullanılan Internet tarayıcının tipi, kullanılan bilgisayar işletim sisteminin tipi ve web sitemizin üzerinden ziyaret edildiği web sitesinin ana alan adı bulunmaktadır. Bilgiler, ziyaretçilerin coğrafi konumları ve sitemizde ne kadar kaldıkları gibi genel demografik veriler elde etmek amacıyla bir araya getirilmektedir. Bu tür bilgilerin alınması bize yalnızca sitemizin yönetimi, sunucu sorunlarının belirlenmesi, trendlerin ve istatistiklerin analizi ve daha iyi müşteri hizmeti sağlanması gibi alanlarda yardımcı olmaktadır.

Kullanıcı www.burcelik.com.tr sitesini kullanmaya başladığı andan itibaren bu koşullar yürürlüğe girer.

© 1990-2014 BURÇELİK Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş.