Yatırımcı İlişkileri

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edilmiş ve Kurulun 30.06.2003-04.07.2003 tarihli Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiş, bu konu ile ilgili 03.11.2004 tarih ve 24 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuşur. 

Komite bu tarih itibari ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki gerekli çalışmaları başlamıştır.