Whatsapp
Çevre Politikası

  • BURÇELİK  olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını,
  • Yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını , uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini,
  • Temel çevre politikamız olarak kabul ediyoruz.

Bu politika çerçevesinde;


  • Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun yöntemleri kullanmayı,
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasalar, mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi.