Whatsapp
Sosyal Sorumluluk Politikası

Burçelik olarak bütün çalışmalarımızı çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte; yasalara ve sosyal standartlara uygun, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

  • Şirketimizde çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir.
  • Burçelik bütün faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği için yasal şartları yerine getirerek, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli önlemleri alarak, çalışanlarını bu konuda eğiterek iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.
  • Burçelik’te çalışanlar fikir ve inanç özgürlüğüne sahiptir. Kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ve yaş konusunda ayrımcılık uygulanmamaktadır.
  • Burçelik’te çalışma saatleri yasaların belirlediği şekilde düzenlenmekte ve çalışanlara haftada bir gün izin verilmektedir.
  • Şirketimizde ücret politikası çalışanların bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.
  • Burçelik çalışanlarını eğitimlerle bilinçlendirerek, yaşamlarının her alanında doğanın, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.
  • Çalışanlarımız toplu sözleşme ve birlik kurma özgürlüğüne sahiptir.
  • Burçelik çalışanlarını fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline etmemekte, çalışanlarının gelişimini eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.