Whatsapp
İnsan Kaynakları


Kuruluşumuzdan itibaren bireysel sorumluluk, yenilikçi oluşumlar, bireye saygı, yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır. Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli katkı sağlaması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan sağlamaktayız. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedeflemekteyiz.

Eğitim ve Kişisel Gelişim 

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim şarttır. Çalışanlarımızın motivasyonu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde çalışmaları başarımızın temel taşlarını oluşturur. Çalışanlarımızı şirketimizin sürekli gelişimine paralel olarak geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak çalışan ve yöneticileri tarafından birlikte belirlenir. İhtiyaçlara göre yıllık eğitim planları hazırlanır.

Performans ve Değerlendirme

Çalışanlar ve yönetim arasındaki geri bildirimler, organizasyon kültürünün önemli bir temel taşını oluşturmaktadır. Şirketimizde hedeflerin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerin birlikte ele alındığı etkin ve objektif bir performans değerlendirme sistemi uygulanır. Bu sistem yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkan tanır. Bu görüşmelerde çalışanın kişisel gelişim planına yönelik adımlar ve eğitim ihtiyaçları belirlenir.

İşe Alım Süreci

Personel ihtiyacı olması durumunda, İnsan Kaynakları birimi tarafından görevin gerektirdiği özellikler belirlenerek işe alım süreçleri yayınlanan ilan ile başlatılır. Gelen başvurular insan kaynakları, ilgili yöneticiler ve genel müdürün katıldığı mülakatlar ile değerlendirilir. Başarılı bulunan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilir. Görüşme yapılan her adaya mutlaka mülakat sonucu bildirilir.

Staj Programları
Gelecekte potansiyel çalışanlarımız olabilecek öğrencilere, iş ortamını ve şirket kültürümüzü tanıma fırsatı vererek kendilerine çalışma alanı seçimlerinde yol gösterme amacını taşımaktadır.


Başvuru formu için tıklayınız.