Whatsapp
Kalite Politikası

  • Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının tüm gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edip, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Kalite hedeflerimizi en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayacak düzeyde belirleyip bu hedeflere ulaşmak için takım ruhu içerisinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Tüm çalışanların memnuniyetini gözeterek süreçleri ile ilgili iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak seviyede kalite bilinciyle eğitmek ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek,
  • Müşteri odaklı çalışarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı, örnek bir işletme olmak,
  • Sürekli iyileştirme ile artan kalite ve verimlilik sayesinde, sonradan da oluşabilecek en düşük hata olasılığını hedef alarak en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Firma bilinirliğini arttırarak ve ürün portföyümüzü genişleterek, potansiyel müşteri ve hedef sektör havuzunu geliştirmek,
  • Daha rekabetçi hizmetler sunarak, uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sektörümüzde etkinliğimizi arttırmak,
  • Tüm faaliyetlerimizi “Çevre” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” öncelikli, yaratıcı çözümler üreterek sektörümüzde öncü ve örnek olmayı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.