Whatsapp
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

BURÇELİK  olarak en değerli varlığımız insandır ilkesinden yola çıkarak ürünlerimiz ve proseslerimizle İş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ilke edindik.

Bu amaçla;

  • Yeni ürün ve süreçleri projelendirme aşamasında değerlendirip tehlikeleri kontrol altına alarak oluşabilecek kaza, yaralanma ve hastalıkları en aza indirgemek,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal yasalara ve stratejilere uymak,
  • İSG hedeflerimizi oluşturup bu hedefleri başarmak için çalışanlarımızla birlikte hareket etmek,
  • Tüm Burçelik  çalışanlarını İSG konularında eğiterek İş sağlığı ve güvenliği konusundaki beceri ve farkındalıklarını arttırarak bilinçlendirmek,
  • Tüm çalışanların katılımı ile riskleri önceden belirlemek ve kayıp, kaza ya da hasar olasılıklarına karşı önlem almak,
  • Acil durum yönetim planını en üst düzey performansla uygulamak,
  • İSG uygulamalarını sürekli ve düzenli şekilde denetlemek, gözden geçirmek ve iyileştirmek,Temel politikamızdır.