Whatsapp
Etik Kurallar


Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş  değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütününü kapsamaktadır. BURÇELİK A.Ş. temel değerleri ve ilkeleri iş etiği kurallarımıza rehberlik ederken tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturur.

BURÇELİK A.Ş. Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, BURÇELİK adına hareket eden tüm üçüncü tarafları ve çalışanlarını kapsar. Kuralları ya da diğer politikaları ihlal etmeniz durumunda iyileştirici önlemler ya da disiplin uygulamalarına tabi olabilir, hatta işinizi kaybedebilirsiniz. Bazı adli konuların olası bir yargılama süreci için resmi makamlara aktarılması da mümkündür.

Yasa dışı ya da etik olmayan herhangi bir davranışa tanık olmanız durumunda, bunu rapor etme sorumluluğunuz vardır. Böyle bir durumu rapor eden bir çalışana karşı bir aksiyon alınması kesinlikle yasaklanmıştır.


Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilir veya doğrudan temasa geçebilirsiniz.

           E-posta   -  burcelik@burcelik.com.tr

           Telefon    -  0224 243 11 07

           Posta      -   İnternet sitesinde bulanan adreslerimize gönderim yapılabilir

Dosyayı indirmek için tıklayınız.