Çevre Politikası

Çevre Politikası

BURÇELİK A.Ş. olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını , uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini temel çevre politikamız olarak kabul ediyoruz.

Bu politika çerçevesinde;

 • Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun yöntemleri kullanmayı,
 • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasalar, mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ediyoruz.

 

İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

 

BURÇELİK A.Ş. olarak en değerli varlığımız insandır ilkesinden yola çıkarak ürünlerimiz ve proseslerimizle İş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ilke edindik.

Bu amaçla ;

 • Yeni ürün ve süreçleri projelendirme aşamasında değerlendirip tehlikeleri kontrol altına alarak oluşabilecek kaza, yaralanma ve hastalıkları en aza indirgemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ulusal yasalara ve stratejilere uymak,
 • Risk değerlendirmelerini, çalışanların önerilerini ve iş sağlığı güvenliği konusundaki tüm çalışmaları kullanarak İSG performansımızda sürekli iyileştirme sağlamak,
 • İSG hedeflerimizi oluşturup bu hedefleri başarmak için çalışanlarımızla birlikte hareket etmek,
 • Tüm Burçelik A.Ş. çalışanlarını İSG konularında eğiterek İş sağlığı ve güvenliği konusundaki beceri ve farkındalıklarını arttırarak bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanların katılımı ile riskleri önceden belirlemek ve kayıp, kaza yada hasar olasılıklarına karşı önlem almak,
 • Acil durum yönetim planını en üst düzey performansla uygulamak,
 • İSG uygulamalarını sürekli ve düzenli şekilde denetlemek, gözden geçirmek ve iyileştirmek,

Temel politikamızdır.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Burçelik olarak bütün çalışmalarımızı çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte ; yasalara ve sosyal standartlara uygun,dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

 • Şirketimizde çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir.
 • Burçelik bütün faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği için yasal şartları yerine getirerek, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli önlemleri alarak, çalışanlarını bu konuda eğiterek iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.
 • Burçelik’te çalışanlar fikir ve inanç özgürlüğüne sahiptir. Kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ve yaş konusunda ayrımcılık uygulanmamaktadır.
 • Burçelik’te çalışma saatleri yasaların belirlediği şekilde düzenlenmekte ve çalışanlara haftada bir gün izin verilmektedir.
 • Şirketimizde ücret politikası çalışanların bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.
 • Burçelik çalışanlarını eğitimlerle bilinçlendirerek, yaşamlarının her alanında doğanın, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.
 • Çalışanlarımız toplu sözleşme ve birlik kurma özgürlüğüne sahiptir.
 • Burçelik çalışanlarını fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline etmemekte, çalışanlarının gelişimini eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.